VI HAR AFDELINGER I SKOVLUNDE OG VANLØSE

KLOAK

Tænker du over, hvordan din kloak fungerer i dagligdagen?

Nej vel, men den dag de ikke fungerer opdager vi straks hvor afhængig vi er af dem. Et helt og velfungerende kloaknet er altafgørende for hygiejne og sundhed. Et velfungerende kloaknet holder samtidig rotter væk. Andre problemer kan være vand eller fugt i kælderen.

Måske mangler du nødvendigt dræn omkring dit hus eller skal det eksisterende dræn tjekkes?

Byens Murerfirma A/S er autoriseret og godkendt af kloakmestrenes kvalitetskontrol. Vi udfører stort set alle opgavetyper inden for kloak og drænarbejde, hvad enten det er fejlfinding og reparationer på eksisterende kloak, nedsivningsanlæg, drænsystemer, eller etablering af nye installationer. Når du kontakter os, stiller vi vore erfaringer til rådighed og rådgiver gerne om f.eks. myndighedskrav, materialevalg, vedligeholdelse, kvaliteter m.m.